Η εταιρία μας διαθέτει ίδια μεταφορικά μέσα και παντός τύπου trailers (box, fridge, tilt: open top & open side) και συναφή επικουρικά μηχανήματα υποστήριξης του ανωτέρου στόλου. Αναλαμβάνουμε full φορτία, groupage φορτία, παραδόσεις door to door, εβδομαδιαίες φορτώσεις κ.τ.λ.. Η πορεία των οχημάτων παρακολουθείται από σύστημα δορυφορικού εντοπισμού G.P.S. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε συνθήκες ασφάλειας και με συνεχή ενημέρωση. Καλύπτουμε όλους τους Ευρωπαϊκούς προορισμούς με το αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών που διαθέτει η εταιρία μας.