ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1974. Δραστηριοποιείται στον χώρο μεταφοράς, αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης.

Εταιρεία αμιγώς Ελληνικής ιδιοκτησίας και συμφερόντων, με ιδιόκτητα γραφεία, αποθήκες και εγκαταστάσεις στο Λονδίνο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη,Πάτρα,Κρήτη, Ντόβερ, Λευκωσία και Λεμεσό.

Διαθέτοντας ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (20 Tractors, 40 Trailers και λοιπά βοηθητικά μηχανήματα εξειδικευμένης μεταφοράς) έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ποιότητος ανταγωνιστικές τιμές σε όλο το φάσμα της μεταφοράς.

Η επί 43 έτη ανοδική πορεία της ειναι ενδεικτική του δυναμισμού της εταιρίας, που στηρίζεται σε ειδικευμένα στελέχη και αυστηρώς επιλεγμένο δίκτυο ανταποκριτών στις κυριότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριοι μέτοχοι και διευθυντές της εταιρίας είναι ο κ. Γεώργιος Αττίπας και ο κ. Νίκος Κουμρόγλου.

IT'S NOT
ABOUT IDEAS.
IT’S ABOUT
MAKING
IDEAS
HAPPEN.