Αθήνα

Αποθήκη Athens Star
Asπρόπυργος – Θέση Δύο Πεύκα
Στο τέλος οδού ΝΟΕ στρίβουμε δεξιά
στην οδό Κωτσοπούλου.

Τηλ: (+30) 6977434011

Θεσσαλονίκη

Καλοχώρι 570 09
Βιοτεχνικό Πάρκο

Τηλ: 2310.753221-2
Fax: 2310.753223

Κύπρος

Ισχυρών  24
Μονοβολικός 2
Κ.Πολεμίδια, Λεμεσός

Τηλ: (357) 25 713586-7-9
Fax: (357) 25 713301

Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο)

46 Lockfield Avenue
Brimsdown
Enfield Middlesex EN3 7PX London

Τηλ: (44) 208 8053344
Fax: (44) 208 8052299