ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (20 Tractors, 40 Trailers και λοιπά βοηθητικά μηχανήματα εξειδικευμένης μεταφοράς) κι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητος σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλο το φάσμα της μεταφοράς.